Skip to content

Hřejivý pocit

Když uděláš někdy dobro,
nebudeš o něm vyprávět,
budeš dobrý fakt nezištně,
odměnou nebude květ.

Když uděláš někdy dobro,
pomůžeš třeba chudému,
dopřáti někomu blaho,
nebo porazit trému.

Když uděláš někdy dobro,
nebudeš hledat obdivy,
odměna bude největší,
u srdce pocit hřejivý.

Spoluautor básně: lenka_belunkova

Kategorie Básně