Skip to content

Doba temna

Oheň se už rozhořívá,
dnes knihovna hoří,
kéž uhasí ji jednou voda
existujících moří.

Oheň se už rozhořívá,
hoří knihy, učebnice,
dneska všechna moudrost světa
zamíří do popelnice.

Oheň se už rozhořívá,
knihovna objemná,
nevzkřísí se jak pták fénix,
přijde doba temna.

Spoluautor básně: ahudeckova

Kategorie Básně