Skip to content

Odešel jsi …

Odešel jsi,
zmizel jsi pryč,
už Tě neuvidím,
navždy jsi pryč.

Odešel jsi,
už nespatřím Tebe,
odešel jsi,
Tvůj domov je Nebe.

Odešel jsi,
v srdci jsi stále,
budeš tam navěky,
budeš tam dále.

Odešel jsi,
došels do cíle,
navždy je smrt,
život je chvíle

Odešel jsi,
nevrátíš se zpět
život je krátký,
jenom pár let.

Odešel jsi,
už se nevrátíš,
budeš nám chybět,
jistě to víš.

Odešel jsi,
chci říci jen děkuji,
nikdy nezapomenu,
to Ti slibuji.

Odešel jsi, …

Kategorie Básně