Skip to content

Zrada

Procházeli spolu lesy,
procházeli se mokřady,
když nůž se octl v zádech,
když tiše zazněl tón zrady.

Spoluautor básně: janina_ripley

Kategorie Básně