Skip to content

Pohádka

Povím Vám dnes pohádku,
o tříhlavém draku,
co vždycky začal hádku,
když vyletěl z mraků.

Povím Vám dnes pohádku,
o zajaté princezně,
co byla vždy pro hádku,
ač smála se líbezně.

Povím Vám dnes pohádku,
jak se pýcha léčí,
můžeš vynechat hádku,
když máš srdce měkčí.

Když nemáš srdce jako kámen,
když ho z masa máš,
nebudeš jen pyšným pánem,
občas dobro uděláš.

Když nebudeš jenom pyšný,
když nebudeš srab,
tak zachráníš princeznu,
a pak bude krab.

Princezna pak bude milá,
ztělesnění dobroty,
Ty budeš mít skvělá jídla,
jenom samé dobroty.

Spoluautor básně: allish_16

Kategorie Básně