Skip to content

Velikonoce

Zelený čtvrek,
na oběd špenát,
co jen, co má to
předznamenat …

(Velký pátek)

Přišlo odsouzení,
přišel trest,
za tvoje viny,
sejití z cest.

Čekal jsi zlepšení,
cestu víš,
najednou naději,
vzal ti kříž.

(Velikonoční neděle)

Splatil tvůj dluh,
všechny splátky,
překonal smrt,
dal ti život zpátky.

Kategorie Básně