Skip to content

Příběh kvítku

Na jaře vyrostl květ,
vykoukl na tento svět,
kdyby uměl říct pár vět,
tak by mohl vyprávět.

Přišla potom velká bouře,
pršelo a vítr vál,
jedna vedle druhé louže,
kvítek si rád zaplaval.

Když pak přišel slunce žár,
bylo potom hodně kouře,
kvítek se ho hodně bál,
přežil však a žije dál.

Spoluautor básně: kaja.richter

Kategorie Nezařazené